Julmarknad

Julmarknad i Dädesjö
Lördagen innan andra advent

7 December 2019 kl 11-15

Julmarknadsbilden

Utställare

OBS! Finns inga platser kvar på dansbanan, endast utomhus med eget tält/stånd.

Kostnad, 100 kr/m

Om du vill delta som utställare, kontakta Vanja på mob. 0734-34 54 94.

Anmälda Utställare: