Beslutet om flytt av eleverna upphävt

Skolverkets överklagandenämnd har svarat på föräldrarnas överklagande och upphäver beslutet om att flytta elever från Dädesjö till Braås. Utbildningsnämndens ordförande sa i Radio Kronoberg idag att de kommer följa beslutet och att Dädesjö i fortsättningen kommer förbli en F-6-skola. Alla föräldrar och elever kommer få en fråga om de vill fortsätta i Dädesjö eller vill gå i Braås. När detta kommer är inte sagt.

Läs vad några av föräldrar sa i Radio Kronoberg tidigare idag (inslaget finns med i länken nedan)

Ca 16.15 (7 minuter in) börjar inslaget om Dädesjö skola.

Rektorns beslut överklagat

I veckan mottog rektorn ett antal överklaganden, ställda till Skolväsendets överklagandenämnd. I korthet går det ut på att Skollagen säger att så här stora beslut inte kan tas på rektors nivå. Föräldrarna anser att det inte gjorts ordentlig utredning om vad beslutet innebär och att den extremt korta tiden det förts fram på har omöjliggjort samråd. Det är en månad sen kallelsen kom i föräldrarnas brevlåda.

Förhoppningen är att skolledningen gör ett omtag. Tar tillbaka beslutet, och rättar till de brister i organisationen som funnits och tillsätter de resurser som behövs. Det finns statsstödsmedel tillsatta av regeringen som möjliggör detta.

Här kan ni  läsa vad SVT Nyheter Småland skrev igår.

Ca 48 minuter in i sändningen från Radio Kronoberg talas det också om läget för skolan i Dädesjö.

Föräldrarna som skickat in överklagandet har inte fått något information än om vad som händer nu, men som det står i artikeln på SVT så ska skolledningen utreda och komma med ett yttrande. Enligt förvaltningslagen ska ett svar meddelas senast en vecka efter anmälan kommit in.

Under tiden har Växjö kommun startat en egen intern utredning i saken, och utredaren träffar skolledningen idag, fredag.

Mellanstadiet läggs ned

Sent igår kom det väntade beslutet från rektorn att han flyttar 3-4 till Braås. Uppenbarligen fanns det inga planer på att lyssna på föräldrarna utan tvärt om har han velat genomdriva den här förändringen på ett sätt som inte ska ge föräldrar eller bygden någon möjlighet att påverka.

Föräldrarna till barnen i 3-4 hade ett möte igår och än är inte sista ordet sagt i frågan. Det finns ett antal olika saker vi kan göra nu som vi satt igång att planera. Ni som satt upp er på maillistan har fått mer information om detta. I nästa vecka har vi lite klarare planer hur vi ska gå vidare med frågan. Mer om det i sockenbladet som kommer i nästa vecka.

Det är många av er som har kontaktat politiker och skolledning och engagerat er i frågan och det är viktigt att vi fortsätter att ifrågasätta hur det här har hanterats och att påpeka hur viktigt det är att mellanstadiet är kvar i Dädesjö. För barn och föräldrar, för arbetstillfällen, för en attraktiv bygd för inflyttning. För Dädesjös framtid.

Beslut om skolan framskjutet

Tack alla som  slöt upp till mötet i onsdags och till alla som engagerat sig i frågan, kontaktat kommunen med mera.

Det verkar som ansvariga politiker och tjänstemän samt skolledning behöver ta ett varv till i frågan. Enligt uppgift från rektor Bornliden så är beslutet framskjutet till på torsdag 19 maj. Då kommer information skickas ut till berörda föräldrar per mail.

Sockenrådet kommer avvakta beslut i frågan. När besked kommer, kan vi tillsammans med föräldraföreningen och övriga intresserade i bygden besluta hur vi går vidare och på vilket sätt.

Vi kommer skicka ut löpande info per mail till alla intresserade kring frågan. Ni som vill vara med i mailgruppen, anmäl er till johanna@dadesjo.se.

Storm̦te om skolans framtid Рdenna g̴ng med politiker

Välkomna till Staffansgården onsdag 11 maj kl. 19.00

Måndag 2:a maj var det två möten kring skolan. Dels föräldramöte med skolledningen och dels möte för bygdens innevånare. Vi hade bjudit in politikerna till detta men de ville inte komma då utan först nästa vecka, så därav detta andra möte.Totalt samlade de två mötena igår runt 100 personer. Vi hoppas ännu fler sluter upp på onsdag 11 maj.

Här kan ni hitta lite bakgrundsinformation som kan vara bra att titta igenom:

Vårutflykt till Ramnåsa 29 maj

Hembygdsföreningen arrangerar vårutflykt till Ramnåsa den 29 maj kl. 14-17 (ca)

Mats och Barbro Forsman och Birgitta Andersson leder utflykten.
Samling vid verkstadsplanen på Ramnåsa Gård.

Ta med kaffekorg!

I anslutning till detta hålls releaseparty för Kulturtrampen 2016, Brittatorps Träningsklubbs och Dädesjö Hem-bygdsförenings gemensamt ordnade kulturorientering inom Dädesjö socken med 50 fasta kontroller som ligger ute juni t.o.m. augusti.
Startkort pris 100 kr.

Stormöte måndag 2 maj angående Dädesjö skola

Föräldrarna till barn i 3-4:an i Dädesjö skola har idag fått en kallelse till föräldramöte på måndag 2 maj, för att bli informerade om de planer skolledningen i Braås har att flytta 3-4:an till Braås till hösten.

Sockenrådet kommer i anslutning till detta anordna ett stormöte i Staffansgården kl 19 för att ta upp frågan med hela socknen. Vi hoppas att många kan komma på detta möte, trots det korta varslet. Vi har även bjudit in politiker och tjänstemän från kommunen till mötet.

Förra våren informerades vi om att flytten av de blivande sexorna till Braås var en engångsföreteelse och att resten av barnen skulle få gå kvar i Dädesjö skola. Nu vill de ett år senare ta nästa två klasser och flytta dem till Braås också. Vi är oroade av utvecklingen och befarar att nästa steg är att stänga skolan helt.

/Styrelsen för sockenrådet