Vårutflykt till Ramnåsa 29 maj

Hembygdsföreningen arrangerar vårutflykt till Ramnåsa den 29 maj kl. 14-17 (ca)

Mats och Barbro Forsman och Birgitta Andersson leder utflykten.
Samling vid verkstadsplanen på Ramnåsa Gård.

Ta med kaffekorg!

I anslutning till detta hålls releaseparty för Kulturtrampen 2016, Brittatorps Träningsklubbs och Dädesjö Hem-bygdsförenings gemensamt ordnade kulturorientering inom Dädesjö socken med 50 fasta kontroller som ligger ute juni t.o.m. augusti.
Startkort pris 100 kr.

Stormöte måndag 2 maj angående Dädesjö skola

Föräldrarna till barn i 3-4:an i Dädesjö skola har idag fått en kallelse till föräldramöte på måndag 2 maj, för att bli informerade om de planer skolledningen i Braås har att flytta 3-4:an till Braås till hösten.

Sockenrådet kommer i anslutning till detta anordna ett stormöte i Staffansgården kl 19 för att ta upp frågan med hela socknen. Vi hoppas att många kan komma på detta möte, trots det korta varslet. Vi har även bjudit in politiker och tjänstemän från kommunen till mötet.

Förra våren informerades vi om att flytten av de blivande sexorna till Braås var en engångsföreteelse och att resten av barnen skulle få gå kvar i Dädesjö skola. Nu vill de ett år senare ta nästa två klasser och flytta dem till Braås också. Vi är oroade av utvecklingen och befarar att nästa steg är att stänga skolan helt.

/Styrelsen för sockenrådet