Beslutet om flytt av eleverna upphävt

Skolverkets överklagandenämnd har svarat på föräldrarnas överklagande och upphäver beslutet om att flytta elever från Dädesjö till Braås. Utbildningsnämndens ordförande sa i Radio Kronoberg idag att de kommer följa beslutet och att Dädesjö i fortsättningen kommer förbli en F-6-skola. Alla föräldrar och elever kommer få en fråga om de vill fortsätta i Dädesjö eller vill gå i Braås. När detta kommer är inte sagt.

Läs vad några av föräldrar sa i Radio Kronoberg tidigare idag (inslaget finns med i länken nedan)

Ca 16.15 (7 minuter in) börjar inslaget om Dädesjö skola.