Kort information kring Dädesjö skola!

Tisdagen den 28 februari var det möte med utbildningsförvaltningen i Staffansgården angående en utredning som gjorts av situationen på Dädesjö skola.

Det förslag som utbildningsförvaltningen kommer lägga fram är:
•Dädesjö skola görs om till F-3 skola
•Förskolan flyttas från staffansgården upp till skolbyggnaden
•Skolan byggs om och byggs ut för att tillgodose behovet samt uppfylla kraven som finns. Ny matsal och tillhörande kök. Byggnaden ska utformas för att ge utrymme för 100 barn/elever
•Klass 4-6 flyttas till Braås skola

Förslaget mottogs av besvikna sockenbor. Många har jobbat hårt för att få fram olika förslag om hur man kan göra för att öka elevantalet på Dädesjö skola och hur man kan pussla ihop lärare och undervisning för att hålla en hög kompentens. Inget av detta togs med i förslaget.

Frågan angående om 4-6 eleverna kan få gå kvar på fritids i Dädesjö var oklar. Normalt går man på fritids där skolgången är, men eventuellt kan en annan lösning tas fram. Utbildningsförvaltningen jobbar vidare på den frågan.